Dây Cước Vợt Yonex Aerosonic

185,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông trợ lực Yonex Aerosonic mang lại:
– Lực đánh cầu: 11/10

– Độ Bền: 5/10

– Âm thanh cao: 11/10

– Hấp thụ shock: 7/10

– Kiểm Soát: 9/10