Dây Cước Căng Vợt Yonex Nanogy BG 98

190,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex Nanogy 98 mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 10

– Độ Bền: 7

– Âm thanh cao: 8

– Hấp thụ shock: 8

– Kiểm Soát: 8