Dây Cước Căng Vợt Yonex Nanogy BG 95

190,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex Nanogy 95 mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 8

– Độ Bền: 8

– Âm thanh cao: 7

– Hấp thụ shock: 6

– Kiểm Soát: 6