Dây Cước Căng Vợt Yonex BG 80

180,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex BG 80 mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 8

– Độ Bền: 6

– Âm thanh cao: 7

– Hấp thụ shock: 6

– Kiểm Soát: 6