Dây Cước Căng Vợt Yonex BG 66 ULTIMAX

185,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex BG 66 ULTIMAX mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 10

– Độ Bền: 6

– Âm thanh cao: 10

– Hấp thụ shock: 8

– Kiểm Soát: 10