Dây Cước Căng Vợt Yonex BG 66

180,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex BG 66 mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 9

– Độ Bền: 9

– Âm thanh cao: 7

– Hấp thụ shock: 7

– Kiểm Soát: 7