Dây Cước Căng Vợt Yonex BG 65 TITANIUM

160,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex BG 65 TITANIUM mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 7

– Độ Bền: 7

– Âm thanh cao: 7

– Hấp thụ shock: 6