Dây Cước Căng Vợt Yonex BG 65

140,000

Khả năng tối ưu của cước đan vợt cầu lông toàn diện Yonex BG 65 mang lại cho người chơi
– Lực đánh cầu: 6

– Độ Bền: 8

– Âm thanh cao: 6

– Hấp thụ shock: 6

– Kiểm Soát: 6